TIPS TĂNG ĐIỂM REVIEW DÀNH CHO CÁC CỬA TIỆM

Những đánh giá trên Google tác động không nhỏ đến quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng. Khách hàng sẽ có xu hướng tham khảo những đánh giá trực tuyến qua Google, Facebook hoặc những bài đăng trên các trang cộng đồng. Tất nhiên, nếu business của anh chị luôn được đánh giá cao thì[…]