Những chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của quảng cáo facebook P2

Business sẽ nắm chắc đến 90% thành công khi tận dụng được toàn bộ những thông tin facebook đưa ra. Bên cạnh những chỉ số đã đề cập ở phần trước, trong bài viết dưới đây, Quick Start System sẽ gửi tới anh chị một số chỉ số cực kỳ quan trọng mà doanh nghiệp nào cũng cần chú ý. 

  1. Chi tiêu

Đây là con số thể hiện tổng số tiền business đã chi cho chiến dịch quảng cáo trong khoảng thời gian nhất định. Anh chị cần theo dõi chi tiêu thường xuyên để tối ưu ngân sách tốt nhất và bảo đảm được doanh nghiệp vẫn còn khả năng chi trả. Ngoài ra, anh chị vẫn cần theo dõi các chỉ số chi phí khác (như CPR và ROAS) để đảm bảo tối ưu tạo ra lợi nhuận tích cực.

  1. CPR (Cost Per Rating Point) – Chi phí cho kết quả

Chỉ số này là chi phí trung bình của mỗi kết quả từ quảng cáo (hành động của khách hàng). Công thức tính chỉ số là tỷ giữa tổng chi phí quảng cáo với tổng số kết quả. 

Chi phí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của chiến dịch quảng cáo. Từ đó cho thấy quảng cáo này có đang hiệu quả hay không, business có nên tiếp tục cho chiến dịch này không? Vì thế, business luôn cần chú ý đến con số này. 

  1. ROAS (Return On Advertising Spend) – Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo

ROAS là lợi nhuận mà business thu được với công thức ROAS = Doanh thu/ Chi tiêu. Đây là số tiền mà doanh nghiệp nhận được với 1 USD đầu tư vào quảng cáo.

Business có thể đánh giá mức độ hiệu quả một cách chính xác dựa trên con số này. Với ROAS, anh chị có thể tiến hành phân tích và tối ưu những quảng cáo sau này. Không chỉ vậy, ROAS còn là chỉ số chứng tỏ được sự thành công của một chiến dịch quảng cáo

  1. Kết quả – Results

Cuối cùng là chỉ số quan trọng nhất trong mỗi chiến dịch. Đó là kết quả từ các chiến dịch dựa trên các hành động cụ thể từ phía người dùng. Chỉ số này thay đổi dựa trên loại chiến dịch và mục tiêu business đã đặt ra. 

Một số dạng của chỉ số này như lượng mua hàng trên web, số khách hàng tiềm năng và các chuyển đổi theo yêu cầu của chiến dịch. Ví dụ với một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu, anh chị có thể coi lượng truy cập vào page hoặc số lần hiển thị page như mục tiêu cuối cùng trong hoạt động của mình. 

Như vậy, trong bài viết dưới đây, QSS hy vọng business tận dụng triệt để một số chi phí quan trọng liên quan đến hiệu suất của một chiến dịch quảng cáo. Anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp QSS để được tư vấn và đưa ra những hoạt động phù hợp với tình hình doanh nghiệp hiện tại.