Nhận order trực tiếp qua website nhà hàng CHI PHÍ THẤP NHẤT

Nhận Order ngay trên website của chính nhà hàng của bạn??? Tại sao không? Đại dịch Corona Virus lan rộng trên toàn thế giới, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề nhất tới Mỹ. Nhà hàng của các anh chị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng, tuy nhiên nhà hàng của quý anh chị hiện chỉ có thể[…]