Our Services

Website Design Content Layout Graphic

Trang web là nơi để giới thiệu doanh nghiệp trực tuyến và cũng là một cách để kết nối với khách hàng. Đây là một trong những công cụ mạnh mẽ để chia sẻ thông tin doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm, khuyến mãi v.v với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Trang web là danh thiếp trực tuyến, hoạt động 24/7 quanh năm và sẽ tăng uy tín của business.
Hãy để chúng tôi thiết kế trang web chuyên nghiệp cho business của quý khách, thân thiện và dễ dung trên điện thoại di động, hiện đại, nội dung thích hợp, được tối ưu hóa, đáp ứng, đáng tin cậy và an toàn.
Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin 866-QSTART0 or 866-778-2780

SEO.img

Chúng tôi sẽ thiết lập các từ khóa SEO hiệu quả và thực hiện các hoạt động SEO hàng tháng để tăng lưu lượng truy cập chất lượng đến trang web của bạn. Liên kết trong và liên kết ngoài cộng với các thiết lập và hoạt động này sẽ giúp định vị trang web của bạn trên trang 1 của công cụ tìm kiếm Google.
Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin  866-QSTART0 or 866-778-2780

SMM.img

Chúng tôi sẽ thiết lập các trang truyền thông xã hội Facebook, Instagram, Google để khách hàng và khách hàng tiềm năng biết về các dịch vụ và sản phẩm kinh doanh của quý khách. Với bài đăng hàng tuần, chúng tôi sẽ tạo ra sự tiếp xúc liên tục để nhắc nhở những người theo dõi về sự hiện diện trực tuyến của business quý khách. Social Media Marketing sẽ giúp tăng lưu lượng truy cập vào trang web và những trand mạng xã hội. Nội dung bài viết rất là cụ thể, hấp dẫn và mục tiêu sẽ nhắm vào khách hàng tiềm năng thích hợp cho doanh nghiệp của quý khách.
Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin 866-QSTART0 or 866-778-2780

ORM.img

Đánh giá tiêu cực và đánh giá thấp có thể làm tổn thương doanh nghiệp và đẩy khách hàng tiềm năng đi. Dịch vụ Quản lý danh tiếng trực tuyến của chúng tôi sẽ giám sát các trang truyền thông xã hội để kiểm tra những đánh giá tiêu cực, làm việc và hợp tác với quý khách để xóa bỏ chúng nếu vi phạm bất kỳ nguyên tắc truyền thông xã hội nào. Nếu không, chúng tôi sẽ giúp liên lạc với khách hàng và cung cấp phản hồi và trả lời công khai trên các trang xã hội này. Muốn thành công, một doanh nghiệp phải có sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ với những đánh giá tốt. Quick Start System sẽ giúp tạo ấn tượng tích cực và lâu dài.
Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin 866-QSTART0 or 866-778-2780